Zrušenie registrácie

Kontaktná osoba
Registrovaná právnická osoba je
správca AIF
samosprávny AIF
európsky fond rizikového kapitálu alebo európsky fond sociálneho podnikania