Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov

Správcovia Európskych fondov rizikového kapitálu (EuVECA)

Správcovia Európskych fondov sociálneho zabezpečenia (EuSEF)

Samosprávne alternatívne investičné fondy

Samosprávne Európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA)

Samosprávne Európske fondy sociálneho zabezpečenia (EuSEF)