Registrácia Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych fondov sociálneho podnikania

Usmernenie k registrácii EuVECA, EuSEF.
Kontaktná osoba
Registrujúca právnická osoba je
registrovaný správca AIF
správcovská spoločnosť
 Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu)
Prílohy v zmysle článku 14 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu je potrebné zaslať na: euveca@nbs.sk
 Kvalifikovaný fond sociálneho podnikania (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania)
Prílohy v zmysle článku 15 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania je potrebné zaslať na: eusef@nbs.sk